Jak i kiedy przeprowadza się inwentaryzację budowlaną?

Jak i kiedy przeprowadza się inwentaryzację budowlaną?

Inwentaryzacja budowlana to szczegółowe opracowanie techniczne dotyczące aktualnego stanu istniejącego budynku. Od projektu budowlanego różni się tym, że zawiera informacje faktycznie, a nie takie, które były początkowo planowane. O tym, jak wyglądają poszczególne etapy inwentaryzacji budowlanej i dlaczego się ją przeprowadza, przeczytasz w poniższym tekście.