Projektowaniem architektury mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej
Pomożemy uzyskać pozwolenie na budowę!

fragment jasnych planów architektonicznych

Projekty architektoniczne, budowa, dokumenty – niezbędne informacje

Projekty architektoniczne, pozwolenia i inne dokumenty to kwestie nieodłącznie związane z każdą budową. Nasze biuro służy pomocą na każdym etapie realizacji zlecenia. Dzięki temu Inwestorzy nie muszą samodzielnie przygotowywać potrzebnych dokumentów. Skompletujemy je razem z Państwem i zadbamy o to, aby nic ważnego nie zostało pominięte. Dzięki zgromadzonym poniżej informacjom nasza współpraca, a także sama budowa będą przebiegały znacznie szybciej i sprawniej.

Nasze obowiązki w trakcie realizacji przedsięwzięcia budowy:

  • przygotowanie projektu zagospodarowania działki lub wyznaczonego terenu – opracowanie zawiera dokładne granice działki, układy wszystkich istniejących na niej obiektów budowlanych oraz wszelkich obiektów planowanych. Znajdują się na nim również narysowane instalacje wody, odprowadzania ścieków, pasy zieleni i komunikacji. W projekcie uwzględnione są również dokładne odległości i wymiary naniesionych elementów.
  • przygotowanie projektu architektoniczno-budowlanego, w którym zawarty jest szczegółowy opis przeznaczenia oraz formy obiektu budowlanego. Sporządzamy również notatki z planowanego sposobu wykonania zamierzonych konstrukcji.

Co zawiera projekt architektoniczny?

W naszym biurze powstają projekty architektoniczne budynków mieszkalnych, obiektów handlowo-usługowych i przemysłowych. Projekt architektoniczny jest bardzo ważnym dokumentem podczas planowania budowy, ponieważ to na jego podstawie powstaje budynek. Projekt stanowi istotną część projektu budowlanego niezależnie od przeznaczenia obiektu. Elementy składowe projektu architektonicznego są ściśle określone w przepisach Prawa budowlanego.

Projekt architektoniczny składa się z części opisowej i rysunkowej. W części opisowej znajdują się informacje m.in. o rodzaju obiektu budowlanego, jego wymiarach i kubaturze oraz o sposobie posadowienia obiektu. W opisie powinny się też znaleźć dane o wpływie obiektu budowlanego na środowisko takie jak przewidywana emisja zanieczyszczeń czy zużycie wody. Z kolei część rysunkowa projektu architektonicznego zawiera rzuty, przekroje i widoki poszczególnych elementów budowli. Rysunki mają za zadanie przybliżyć formę architektoniczną budynku wraz z ostateczną kolorystyką i innymi elementami wykończenia. Oprócz projektu architektoniczno-budowlanego Inwestor ma również obowiązek zgromadzić wymaganą przez prawo pozostałą dokumentację budowlaną.