Pomożemy uzyskać pozwolenie na budowę!

fragment jasnych planów architektonicznych

Projekty architektoniczne, budowa, dokumenty – niezbędne informacje

Projekty architektoniczne, pozwolenia i inne dokumenty to kwestie nieodłącznie związane z każdą budową. Nasze biuro architektoniczne służy pomocą na każdym etapie realizacji zlecenia. Dzięki temu Inwestorzy nie muszą samodzielnie przygotowywać potrzebnych dokumentów. Skompletujemy je razem z Państwem i zadbamy o to, aby nic ważnego nie zostało pominięte. Dzięki zgromadzonym poniżej informacjom nasza współpraca, a także sama budowa będą przebiegały znacznie szybciej i sprawniej.

Nasze obowiązki w trakcie realizacji przedsięwzięcia budowy:

  • przygotowanie projektu zagospodarowania działki lub wyznaczonego terenu - opracowanie zawiera dokładne granice działki, układy wszystkich istniejących na niej obiektów budowlanych oraz wszelkich obiektów planowanych. Znajdują się na nim również narysowane instalacje wody, odprowadzania ścieków, pasy zieleni i komunikacji czy wszelkie inne istotne elementy. W projekcie uwzględnione są dokładne odległości i wymiary naniesionych elementów,
  • przygotowanie projektu architektoniczno - budowlanego, w którym zawarty jest szczegółowy opis przeznaczenia oraz formy obiektu budowlanego. Sporządzamy również notatki z planowanego sposobu wykonania zamierzonych konstrukcji.

Bardzo ważnym dokumentem podczas planowania budowy jest właśnie projekt architektoniczny. To na jego podstawie powstaje budynek. Oprócz projektu inwestor lub osoba prywatna planująca budowę ma obowiązek zgromadzić wymaganą przez prawo dokumentację budowlaną.