Pomożemy uzyskać pozwolenie na budowę!

fragment jasnych planów architektonicznych

Projekty architektoniczne, budowa, dokumenty – niezbędne informacje

Same chęci, fizyczne i finansowe możliwości czy projekty architektoniczne nie wystarczą do rozpoczęcia budowy. Po drodze, a także w trakcie realizacji, czeka kilka prawnie narzuconych obowiązków. Chcemy przekazać Państwu w tym miejscu kilka podstawowych informacji, dzięki którym – mamy nadzieje – współpraca z nami, oraz sama budowa, będzie przebiegała w sposób dla Państwa wygodny. Co w takim razie należy do naszych obowiązków w trakcie realizacji przedsięwzięcia budowy?:

• Przygotowanie projektu zagospodarowania działki lub wyznaczonego terenu. Dokument ten zawiera dokładne granice działki, układy wszystkich istniejących na niej obiektów budowlanych, oraz wszelkich obiektów planowanych. Znajdują się na nim również wyrysowane systemy odprowadzania ścieków, pasy zieleni i komunikacji czy wszelkie inne istotne elementy. W projekcie uwzględnione są dokładne odległości i wymiary naniesionych elementów.

• Przygotowanie projektu architektoniczno-budowlanego, w którym zawarty jest szczegółowy opis przeznaczenia i formy obiektu budowlanego. Sporządzamy również notatki z planowanego sposobu wykonania zamierzonych konstrukcji.

Jakie dokumenty, oprócz projektów architektonicznych, są wymagane?

Projekt architektoniczny jest niezwykle ważny, gdyż to na jego podstawie powstaje budynek. Jednak nie jest to jedyny niezbędny dokument. Będziecie potrzebować Państwo jeszcze m.in.:

• Pozwolenia na budowę – jest to najważniejszy dokument, bez którego prace budowlane nie mogą się rozpocząć. Do jego uzyskania należy podjąć kilka kroków, w tym przedstawić szczegółowy projekt budowlany w odpowiednim starostwie. To tam, po zapoznaniu się z dokumentacją, wystawiane jest pozwolenie na budowę

• Szczegółowo opisany projekt budowlany – tu zawarty jest projekt zagospodarowania danej działki wraz z projektem architektoniczno-budowlanym

• Dziennik budowy – jest prowadzony przez kierownika budowy w trakcie robót. Stanowi urzędowy dokument, który opisuje przebieg prac budowlanych.

• Operaty geodezyjne – komputerowy wydruk map, które obrazują dane ewidencyjne działki lub terenu pod budowę.

• Książka obmiarów – służy do potwierdzania wykonanych robót. Jest podstawą do późniejszego rozliczenia się z inwestorem.

• Protokoły odbiorów częściowych i końcowych – potwierdzające częściowy lub całościowy odbiór budowlany, który potwierdza wykonanie danych czynności budowlanych.

Jest to tylko kilka z najważniejszych informacji, których inwestorzy muszą być świadomi. Oczywiście jesteśmy do dyspozycji i z chęcią udzielimy porad stosownych do okoliczności. Zapewniamy fachowo doradztwo budowlane i jesteśmy zawsze gotowi wesprzeć naszych klientów na każdym etapie realizacji projektu.