Jakie informacje zawiera inwentaryzacja budowlana?

Inwentaryzacja budowlana to rodzaj projektu technicznego budynku. Nie oznacza jednak tego samego, co projekt budowlany, ponieważ inwentaryzacja odzwierciedla stan budynku rzeczywistego i zostaje wykonana na podstawie faktycznych pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych. Z tego względu czasem nazywana jest także inwentaryzacją odtworzeniową. Prezentuje ona konkretne informacje na temat zużycia poszczególnych elementów budynku oraz zmian, jakie z biegiem lat zaszły w stosunku do projektu budowlanego, na podstawie którego obiekt został wzniesiony.

Co obejmuje inwentaryzacja budowlana?

Inwentaryzacja konieczna jest w przypadku remontu budynku, jego przebudowy, nadbudowy oraz wymiany dachu. Warto wykonać ją także przed założeniem nowej instalacji lub sprzedażą nieruchomości. Jeśli szukasz specjalistów, którzy sporządzą dla Ciebie inwentaryzację budowlaną w Białymstoku, skontaktuj się z nami! W skład prawidłowo przygotowanej dokumentacji wchodzi część opisowa oraz część graficzna. Część opisowa zawiera następujące dane:

  • opis techniczny budynku,
  • szczegółowa lokalizacja,
  • powierzchnia działki oraz budynku,
  • przeznaczenie obiektu,
  • wysokość.

Z kolei na część graficzną składają się:

  • rzuty graficzne działki, uwzględniające elementy znajdujące się w jej obrębie,
  • rzuty graficzne poszczególnych kondygnacji oraz ich przekroje,
  • rzuty graficzne dachu.

Na materiałach kartograficznych powinny być dokładnie oznaczone instalacje elektryczne, gazowe oraz wodociągowe. Do części graficznej często załączone zostają zdjęcia, na których wyraźnie widać wszystkie elementy, które uległy zużyciu i wymagają naprawy. Inwentaryzacja może być przeprowadzona i udokumentowana wyłącznie przed uprawnioną do tego osobę. Zadanie to można powierzyć architektowi, inżynierowi lub technikowi budowlanemu.

Jakie informacje zawiera inwentaryzacja budowlana?

Wróć