Nasi architekci

Projektowanie wnętrz we współpracy z doświadczonych, energicznie działającym zespołem

Architekt Wojciech Kadłubowski

Głównym specjalistą naszej firmy jest uprawniony architekt Wojciech Kadłubowski. Należy do Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów. Od 2008 r. prowadzi działalność w Białymstoku. Uprawnienia architektoniczne uzyskał po okresie pięcioletniej praktyki zawodowej i po zdaniu egzaminu państwowego. Jako architekt uprawniony ma pełnię możliwości zawodowych, a potwierdzeniem jego kwalifikacji jest właśnie wpis do okręgowej Izby Architektów zrzeszających przedstawicieli zawodu na danym obszarze kraju. Wysokie kompetencje projektowania w specjalności architektonicznej oraz współpraca z zaufanymi współpracownikami pozwala mu realizować, nawet najbardziej nowatorskie pomysły Klientów.

Zakres obowiązków architekta uprawnionego

Architekt z uprawnieniami samodzielnie wykonuje projekty budowlane i nadzoruje pracę zespołu projektowego, jeśli pracują w nim osoby nieposiadające jeszcze stosownych uprawnień. Choć uprawnienia w żadnym stopniu nie przesądzają o opanowanej wiedzy i umiejętnościach, to tylko uprawniony architekt może weryfikować i nadzorować prawidłowość sporządzanych dokumentów. W tym celu poświadcza je własnym podpisem. Ponadto architekt z uprawnieniami może:

  • tworzyć koncepcje architektoniczne,
  • prowadzić nadzór inwestorski,
  • opracowywać ekspertyzy budowlane,
  • przygotowywać kosztorysy inwestorskie,
  • prowadzić konsultacje z rzeczoznawcami,
  • sporządzać dokumentacje przetargowe.