Inwentaryzacje budowlane

kosztorysy inwestorskie

Inwentaryzacje budowlane - rzetelne i skrupulatne dokumentowanie - Białystok

Inwentaryzacja budowlana jest dokumentem, który zawiera w sobie rzeczywisty stan danego budynku. Znajdują się w nim również szczegółowe opisy. Od projektu różni się dosyć istotnym szczegółem – czasem wykonania. Odzwierciedla on już postawiony budynek i przedstawia szczegółowy, rzeczywisty obraz konstrukcji. Do jej realizacji wykorzystujemy nowoczesne urządzenia pomiarowe, dzięki którym dokumentacja techniczna jest w pełni dokładna. Ze względu na różnorodność budownictwa i zróżnicowane potrzeby naszych klientów każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie.

Do czego jest potrzebna inwentaryzacja budowlana?

Jest to dokument niezwykle istotny w wypadku zaginięcia dotychczasowej dokumentacji bądź gdy trakcie istnienia budynku zaszły zmiany konstrukcyjne. Inwentaryzacja budowlana jest też przydatna w sytuacji, gdy w trakcie realizacji projektu zaszły zmiany, przez co stał się on nieaktualny.

Do czego w takim wypadku jest potrzebna inwentaryzacja budowlana? Jest to istotny dokument w wypadku:

• Braku aktualnej dokumentacji technicznej,

• Planowania prac remontowych budynku np. budynku biurowego,

• Nadbudowy, rozbudowy lub przebudowy obiektu,

• Wymiany dachu,

• Oceny stanu technicznego budowli,

• Wydzielenia osobnych ksiąg wieczystych dla lokali mieszkaniowych bądź użytkowych,

• Modernizacji instalacji elektrycznych, wod-kan czy C.O. budynku,

• Renowacji i rekonstrukcji konstrukcji,

• Wyliczeń rzeczywistej powierzchni użytkowej budynku.

Z czego składa się inwentaryzacja budowlana?

Inwentaryzacja budowlana jest dosyć obszernym dokumentem. Jego zawartość jest uzależniona od konkretnych potrzeb inwestora. Pełna zawiera szczegółowe informacje o rzeczywistym stanie budynku i składa się z m.in.:

• Opisu technicznego budynku,

• Rzutów kondygnacji budynku,

• Rzutów pomieszczeń wewnątrz budynku,

• Przekrojów,

• Widoku elewacji,

• Fotograficznej dokumentacji budynku,

• Wyrysowanych na rzucie budynku instalacji hydraulicznych, elektrycznych, C.O. i innych.