Projekty budynków wielorodzinnych

Projektowanie wnętrz we współpracy z doświadczonych, energicznie działającym zespołem

Projekty budynków wielorodzinnych

Nasze biuro zajmuje się projektowaniem budynków wielorodzinnych. Najpopularniejszym typem budownictwa wielorodzinnego są bloki mieszkalne. Projektowane dziś nowe osiedla gwarantują wysoki komfort mieszkania połączony z dostępnością miejskiej infrastruktury oraz estetycznym zagospodarowaniem przestrzeni. Projekty budynków wielorodzinnych powinny być dokładnie przemyślane i ekonomiczne. Przy projektowaniu zwracamy również szczególną uwagę na to, by takie obiekty miały niskie koszty eksploatacji i były funkcjonalne. Z tego względu na najniższej kondygnacji budynków wielorodzinnych często projektujemy obiekty handlowo-usługowe.

Niskoenergetyczne, wielorodzinne budynki mieszkalne

Dbamy o to, aby nasze projekty były nowoczesne i odpowiadały na potrzeby społeczeństwa. Dlatego też w projektach mieszkań w budynkach wielorodzinnych stosujemy rozwiązania, które ograniczają straty ciepła. Dzięki temu znacznie zmniejszają się koszty ogrzewania takiego budynku, tak aby można było określić jako niskoenergetyczny. Aby uzyskać jak największe zyski ciepła sytuujemy budynek względem stron świata tak, aby większość otworów pozostawała po stronie południowej. Przeszklenia znajdujące się w zasięgu promieniowania słonecznego są bowiem istotnym elementem każdego budynku mieszkalnego. Poza odpowiednią orientacją budynku analizujemy wytrzymałość elementów konstrukcyjnych bloku mieszkalnego, aby ocenić bilans energetyczny obiektu.

Wymogi techniczne mieszkań w budownictwie wielorodzinnym

Mieszkania w budownictwie wielorodzinnym muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W rozporządzeniu zawarto wytyczne dotyczące metrażu, wentylacji, oświetlenia oraz komunikacji wewnętrznej w mieszkaniach. Powierzchnia użytkowa mieszkania powinna wynosić nie mniej niż 25 m2 i powinno ono składać się z:

  • kuchni lub aneksu kuchennego,
  • co najmniej jednego pokoju,
  • łazienki,
  • pomieszczenia składowania,
  • miejsca na instalację pralki,
  • korytarza.

Przy tym korytarz i przedpokój powinny być na tyle przestronne, aby umożliwić przeniesienie człowieka na noszach oraz manewry skrętu wózkiem inwalidzkim. Korytarz powinien mieć zatem szerokość co najmniej 1,2 m. Na długości nie większej niż 1,5 m może dojść do jego zwężenia, ale maksymalnie do 90 cm.

Oświetlenie i wentylacja mieszkań

Odnośnie wentylacji pomieszczeń dopuszcza się, aby w mieszkaniach z kuchnią elektryczną stosować wentylację grawitacyjną. Natomiast w przypadku kuchni gazowej konieczne jest doprowadzenie wentylacji mechaniczno – wywiewnej. Mieszkania składające się z trzech pokoi lub więcej powinny być wietrzone narożnikowo bądź na przestrzał, ale rozporządzenie Ministra Infrastruktury dopuszcza pewne wyjątki. Dotyczy ono budynków poddanych przebudowie i mieszkań z ciągłą wentylacją mechaniczną. W kwestii oświetlenia wymaga się, aby kuchnia i pomieszczenia mieszkalne były oświetlane naturalnym światłem dziennym.