Projektowaniem architektury mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej
Przeprowadzamy analizy przedprojektowe i doradzamy

fragment jasnych planów architektonicznych

Doradztwo budowlane

Archi Bia Pracownia Projektowa dba o profesjonalne podejście do każdego Klienta. Zapewniamy fachowe doradztwo budowlane. W naszym zespole pracują osoby, które nie tylko mają bogatą wiedzę z zakresu architektury, ale mogą pochwalić się również dużym doświadczeniem zawodowym i znajomością prawa budowlanego. Nie wymagamy znajomości przepisów od naszych Klientów. Służymy im radą i wsparciem na każdym kroku tworzenia projektu. Jeżeli zdecydują się Państwo na skorzystanie z naszej oferty doradztwa budowlanego, z chęcią wyjaśnimy wszystkie skomplikowane kwestie. Ponadto zapoznamy potencjalnych Inwestorów z procedurami, których spełnienie wymagane jest przez ustawy dotyczące budownictwa. Swoją pomoc oferujemy na każdym etapie realizacji projektów budowlanych, dzięki czemu na bieżąco możemy wyjaśniać wszelkie ewentualne niejasności.

Co nowego w prawie budowlanym?

W marcu 2020 roku Prezydent podpisał ustawę z dn. 13 lutego 2020 roku dotyczącą zmiany prawa budowlanego. Wszystkie nowe przepisy wejdą w życie po 6 miesiącach od momentu ich publikacji. Głównym celem zmian jest przyspieszenie oraz uproszczenie procesu inwestycyjno - budowlanego. Nowe zasady mają również zapewnić stabilność w zakresie podejmowanych decyzji budowlanych.

Zmiany w prawie budowlanym dotyczą m.in.:

  • wykazu obiektów, których budowa nie będzie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę,
  • wykazu robót budowlanych, które wymagają zgłoszenia,
  • uproszczenia procedury legalizacji niektórych samowoli budowlanych,
  • pozwolenia na budowę, które po 5 latach stanie się niepodważalne,
  • liczby dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.
  • sporządzania projektu budowlanego.

Jeżeli nowe zmiany prawa budowlanego wydają się niezrozumiałe, zapraszamy do kontaktu. Chętnie wyjaśnimy niepokojące kwestie i odpowiemy na pytania. Pozostajemy do Państwa dyspozycji na każdym etapie realizacji projektu budowlanego. Dzięki naszej pomocy nie muszą się Państwo obawiać, że cokolwiek zostanie wykonane niezgodnie z prawem. Dopełnimy wszelkich formalności i dopilnujemy, by realizacja projektu przebiegła sprawnie i fachowo.

Co warto przygotować przed spotkaniem?

By przyśpieszyć i ułatwić przygotowanie projektu oraz wykonanie budowy, prosimy naszych Klientów o przygotowanie kilku informacji przed spotkaniem. To właśnie na nich będziemy mogli bazować w trakcie rozmowy. Chodzi nam o takie kwestie jak:

  • lokalizacja – miejsce budowy przyszłej inwestycji, tj. miejscowość, numer działki, jak wygląda okolica itp.,
  • przeznaczenie inwestycji – znając funkcję, jaką inwestycja miałaby spełniać, możemy dopasować adekwatne rozwiązania,
  • powierzchnia przyszłej zabudowy – dzięki znajomości przestrzeni inwestycji, możemy logicznie rozplanować przyszłą zabudowę,
  • przykładowa architektura – każdy ma jakieś preferencje funkcjonalne i estetyczne. Dzięki przykładom istniejących, zaprojektowanych czy zrealizowanych inwestycji już w trakcie rozmowy możemy coś zaproponować. Jest to także dobry punkt wyjścia do dalszych rozmów.

Prosimy również o zorientowanie się, czy na danym terenie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Ułatwi to przygotowanie dokumentów i postępowanie w Urzędzie.