Projektowanie hali przemysłowej krok po kroku

Hala przemysłowa, jak sama nazwa wskazuje, jest budynkiem, w którym przeprowadzane są procesy przemysłowe. Co więc dokładnie robi się w tego typu hali? Działania, jakie w niej zachodzą, polegają na masowym przetwarzaniu surowców naturalnych na produkty użytkowane przez człowieka.

Przemysł może być zarówno lekki, jak i ciężki. W tym pierwszym przypadku wiąże się z produkcją przedmiotów niewielkiego kalibru, a w drugim przypadku z produkcją przedmiotów dużego kalibru. Przemysł może się też wiązać z różnymi dziedzinami życia. Z jednej strony może polegać na produkowaniu urządzeń elektronicznych, a z drugiej strony może dotyczyć samochodów. Wszystkie typy przemysłu łączy jednak jedno – potrzeba wydzielonej przestrzeni, w której będą się odbywać procesy przemysłowe. Taką przestrzenią jest właśnie hala przemysłowa.

Specyfika hali przemysłowej

Żeby hala przemysłowa mogła spełniać swoją rolę, musi być ona w odpowiedni sposób zaprojektowana. Najważniejszym aspektem podczas planowania budowy hali przemysłowej jest to, by była ona dostosowana do działań, które będą zachodziły wewnątrz obiektu. Na pewno nie może być zbyt mała względem potrzeb, ponieważ wtedy istnieje ryzyko nadmiernego ścisku. Zarówno pracownicy, jak i sprzęty poruszające się wewnątrz hali muszą mieć odpowiednio dużo miejsca, aby swobodnie się poruszać. Hala przemysłowa nie powinna jednak być także zbyt duża, ponieważ wtedy jej eksploatacja może się okazać zbyt kosztowna w stosunku do generowanych zysków. Kolejnym aspektem projektowania hali przemysłowej jest wybór materiału, z którego zostanie wzniesiony budynek. Istnieje w tym zakresie kilka opcji do wyboru. Hala przemysłowa może być bowiem skonstruowana zarówno ze stali, jak i z żelbetu. Może też powstać w wyniku połączenia różnych materiałów. Ważną rzeczą jest także to, aby wnętrze hali przemysłowej było funkcjonalne. Musi panować w nim między innymi odpowiednia temperatura i wilgotność. Odpowiednia, czyli taka, która nie zakłóca zachodzących w przestrzeni przemysłowej procesów.

Projektowanie hali przemysłowej krok po kroku

Wróć