Czym jest i ile kosztuje adaptacja projektu typowego?

Dlaczego należy zlecać adaptację projektu typowego, kiedy to ma miejsce, co musi zawierać oraz jaki jest koszt realizacji?

Czym jest adaptacja projektu typowego?

Adaptacja projektu typowego stanowi urzeczywistnienie koncepcji ujętej poza obszarem stanu faktycznego terenu. Dzieje się tak, najprościej rzecz ujmując, gdy zakupuje się pewien projekt, który zakłada równy teren i wymiarową działkę. Jednak warunki terenu, którego jesteśmy właścicielami, wymuszają zmiany, które architekt musi nanieść, jak np. spad czy warunki gruntowe. Wiele ze zmian regulowanych też jest przepisami prawa jak informacje na temat warstw nośnych czy głębokości ich przemarzania. Niekiedy również koncepcja nie wpisuje się w zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i pod tym kątem również należy dokonać adaptacji projektu typowego. Tego rodzaju zlecenia wykonuje biuro projektowe Archi Bia.

Co jest potrzebne do przeprowadzenia adaptacji i ile ona kosztuje?

Adaptacja projektu typowego to szereg czynności, które mają na celu takie dopasowanie danej koncepcji, aby mogła bez przeszkód zostać zrealizowana. Konieczne je więc uzyskanie wyrysu i wypisu z rejestrów MPZP oraz gruntów czy aktualnej mapy do celów projektowych, a także pełnej dokumentacji gotowego projektu. Architekt ma obowiązek opracować projekt zagospodarowania terenu, sprawdzić jego zgodność z lokalizacyjnymi uwarunkowaniami czy opracować przyłącza i instalacje wewnętrzne i wiele więcej. Nietrudno więc zauważyć, że zakres prac jest bardzo duży, więc i kosztowny. Zmiany projektowe to koszt zawsze indywidualny, mieszczący się w przedziale 2000-4000 zł, zależnie od charakteru zmian. Należy doliczyć koszty mapy do celów projektowych w kwocie około 1100-1200 zł, bada gruntu około 1200 zł, opracowanie projektu zagospodarowania terenu od 1500 zł czy koszt opracowania przyłączy w kwocie rzędu 4000 zł. Warto pamiętać, że stawki ustalane są indywidualnie zależnie od danego projektu.

Czym jest i ile kosztuje adaptacja projektu typowego?

Wróć