Czym są i do czego służą kosztorysy budynków ?

Kosztorys budynku jest dokumentem określającym kalkulację ceny sporządzoną wg ustalonych metod, na podstawie przedmiaru lub obmiaru robót. Zawiera informacje o kosztach dla każdego etapu prac. Pozwala na zaoszczędzenie sporej sumy pieniędzy. Jest sporządzany przy ubieganiu się o kredyt czy w celach wygrania przetargu na wykonywanie robót budowlanych.

Czym są kosztorysy budynków ?

Kosztorys budynku jest finansowym dokumentem, stanowiącym podstawię do określania kosztów: ilość i zakres robót, ilość materiałów, wynajem sprzętu itd. Kalkulacja pozwala na oszacowanie całościowych kosztów inwestycji oraz jej poszczególnych etapów, jak i przygotowanie harmonogramu robót. Inwestor ma jasny obraz wydatków, ale też czas realizacji budowy. Kosztorys jest podstawą do podpisania umowy z wykonawcą. Wyróżnia się dwie metody sporządzania kalkulacji: uproszczona, określająca przybliżone koszty przeprowadzania inwestycji, która nie uwzględnia ilości materiałów oraz liczby roboczogodzin, oraz szczegółowa, czyli dokładnie szacująca zakup materiałów, wynajem sprzętu budowlanego, liczbę oraz koszt roboczogodzin. Kosztorys można wykonać samemu lub zlecić realizację jednej z firm, np. Archi Bia

Do czego służą kosztorysy budynków ?

Każdy kosztorys budowlany, niezależnie od rodzaju inwestycji pozwala na zaoszczędzenie przynajmniej 10%.  Daje też pełen obraz prac, jakie są niezbędne do przeprowadzenia, np. fundamenty, dach, stropy, ściany, tynki, instalacje itp. Umożliwia również przeanalizowanie wydatków i znalezienia bardziej opłacalnych rozwiązań. Kosztorys budowlany wykonuje każda firma, biorąca udział w konkursie ofert. Inwestor zaprasza do rozmów wykonawców, których proponowane koszty kalkulacyjne są najniższe. Tego typu dokument jest wymagana również w przypadku ubiegania się o kredyt na budowę. Wykonanie szczegółowego zestawienia wydatków pozwala określić kwotę niezbędną do przeprowadzenia inwestycji. Kalkulacja wymaga dużej wiedzy z zakresu budownictwa, znajomości aktualnych stawek za usługi budowlane, wynajmu sprzętu, cen materiałów.

Czym są i do czego służą kosztorysy budynków ?

Wróć