Jak powinna być przygotowana dokumentacja budowlana?

Budowa dowolnego budynku zawsze jest dużym przedsięwzięciem. Musimy bowiem pamiętać, że będzie on wpisywał się w otaczający krajobraz, pobierał wodę i energię elektryczną czy odprowadzał ścieki. Jego wznoszenie może w jakiś sposób kolidować z interesami sąsiadów, a ponadto powinien być on bezpieczny dla mieszkańców lub użytkowników. Aby to wszystko zagwarantować sporządza się dokumentację obiektu budowlanego.

Czym jest dokumentacja budowlana i co trzeba o niej wiedzieć?

Dokumentacja obiektu budowlanego stanowi ogół dokumentów, które trzeba sporządzić i zebrać przed rozpoczęciem budowy, prowadzić w trakcie prac, oraz podsumować po ich zakończeniu. Dużą jej część stanowią uciążliwe formalności, jednak rzetelne sporządzenie jest tu bardzo istotne, podobnie jak bezpieczne przechowywanie. Na początek potrzebujemy szeregu dokumentów. Przede wszystkim projekt wykonany przez architekta. Niezbędny będzie również plan zagospodarowania przestrzennego oraz decyzja o warunkach zabudowy, oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz ewentualne opinie i zgody wymagane przez gminę.

Ze wspomnianymi dokumentami możemy złożyć wniosek po pozwolenie na budowę do starosty lub prezydenta miasta, jeśli będzie on odrzucony, to przysługuje nam odwołanie do wojewody. Jeśli uzyskamy pozwolenie na budowę, to kolejnym krokiem i częścią naszej dokumentacji będzie umowa z wykonawcą prac budowlanych. Powinniśmy przede wszystkim zadbać o jej szczegółowość.

Co jeszcze jest ważne dla całości dokumentacji?

Gdy już mamy umowę z wykonawcą to niezbędne jest powiadomienie właściwego organu samorządowego o planowanym rozpoczęciu robót. Tutaj niezbędne będą kolejne dokumenty, czyli oświadczenia kierownika budowy oraz inspektora nadzoru, że przyjęli oni związane z budową obowiązki. Prace będzie można rozpocząć, jeśli w ciągu 30 dni nie pojawi się z urzędu decyzja ze sprzeciwem. W tym samym czasie składamy wniosek o wydanie dziennika budowy, który będzie kolejnym ważnym elementem dokumentacji, którą musimy prowadzić przez cały czas.

Jak powinna być przygotowana dokumentacja budowlana?

Wróć