Jakie dokumenty są niezbędne do wzniesienia budynku?

Jak wiadomo, przed budową jakiegokolwiek budynku musimy pozyskać odpowiednie dokumenty oraz zezwolenia, które umożliwiają nam legalne rozpoczęcie budowy. Jest to niezwykle ważne, ponieważ bez kompletnej dokumentacji jakiekolwiek działania na terenie budowy mogą zostać wstrzymane lub znacznie opóźnione. Nie łatwo jest jednak dopilnować wszystkich formalności podczas budowy, dlatego warto wcześniej dowiedzieć się o obowiązkowych dokumentach.

Dokumenty wymagane przed budową

Załatwienie wszystkich zezwoleń i dokumentów zawczasu pomaga nam sprawnie rozpocząć budowę. Wszelkie opóźnienia są niewskazane, ponieważ narażają nas na dodatkowe koszty. Kluczowe jest pozyskanie pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy, ponieważ określa ona sposób, w jaki teren zostanie zagospodarowany. Decyzję w tym przypadku wydaje burmistrz, wójt lub prezydent miejsca, w którym znajdować się będzie budowla. Istotne jest również posiadanie projektu budowlanego sporządzonego przez architekta. Stanowi on załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę. Duże znaczenie mają także badania geologiczne, w tym sporządzona przez geodetę mapa sytuacyjno-wysokościowa, na której wykonuje się projekt zagospodarowania działki.

Sporządzenie dokumentacji budowlanej

Podczas budowy bardzo ważna jest kompletna i dobrze sporządzona dokumentacja budowlana. Dzięki dobrej znajomości prawa budowlanego pomagamy w sporządzeniu dokumentacji, a także przekazujemy ją w ręce odpowiednich instytucji. Najważniejsze jest pozwolenie na budowę, ponieważ to właśnie ten dokument umożliwia legalne rozpoczęcie prac budowlanych. W trakcie budowy kierownik zobowiązany jest również do prowadzenia dziennika budowy. Znajduje się w nim przebieg prac budowlanych. Warto również zainwestować w dokumentację związaną z inwentaryzacją budowlaną. To w niej znajduje się dokładny opis budynku, obejmujący między innymi ilość kondygnacji, wymiary czy też rozkład pomieszczeń. Dokument ten przyda się, gdy będziemy chcieli sprzedać budynek lub przeprowadzić w nim prace remontowe.

Jakie dokumenty są niezbędne do wzniesienia budynku?

Wróć