Jakie są konsekwencje brakującej dokumentacji budowy ?

Przeprowadzanie budowy to działanie, które musi być odpowiednio udokumentowane. Ma ono zbyt poważny charakter, żeby nie musiały go potwierdzać odpowiednie dokumenty. Jeżeli brak jest pism potwierdzających wznoszenie konstrukcji czy różnego rodzaju remonty, mamy do czynienia z tak zwaną samowolą budowlaną, która jest szkodliwym społecznie działaniem.

Podstawowym dokumentem, który towarzyszy działaniom budowlanym, jest dziennik budowy. To absolutnie kluczowy element, bez którego nie mogą się odbywać żadne prace. To właśnie dzięki niemu odpowiedni organ nadzoru budowlanego może potem wydać decyzję o dopuszczeniu obiektu do użytkowania. Dlatego dziennik budowy należy przede wszystkim na bieżąco uzupełniać, a po drugie nie można go zgubić.

Co robić w zaistniałej sytuacji ?

Jeśli jednak już zdarzy się taka sytuacja jak zagubienie dziennika budowy, to natychmiast należy o tym poinformować organ nadzoru budowlanego. W przeciwnym razie będą mogły zostać wyciągnięte konsekwencje. Co prawda za samo zgubienie dziennika budowy nie grozi żadna kara, jednak już sytuacja, w której dochodzi do prowadzenia budowy bez dziennika, doprowadzi do nałożenia grzywny. Wynika więc z tego, że kiedy dziennik budowy zostanie zgubiony, to konieczne staje się nie tylko poinformowanie o tym fakcie organu nadzoru budowlanego, lecz także wstrzymanie budowy do czasu odnalezienia starego dziennika lub stworzenia nowego.

Innego rodzaju działaniem, które może zostać podjęte w sytuacji, kiedy występują jakieś braki w dokumentacji budowy, jest wszczęcie postępowania dowodowego. Proces ten przeprowadza się w oparciu o kodeks postępowania administracyjnego.

Choć w przypadku przeprowadzania budowy najważniejsze jest prawidłowe stawianie konstrukcji, porządek w dokumentach wcale nie jest mniej ważny. Co więcej, ma on być może równie istotny charakter co właściwie przeprowadzane roboty budowlane. Dlatego należy niezaprzeczalnie zadbać o to, aby wszystkie papiery dokumentujące budowę były w należytym porządku.

Jakie są konsekwencje brakującej dokumentacji budowy ?

Wróć