Kiedy i dlaczego wykonuje się projekt zagospodarowania terenu?

Projekt zagospodarowania terenu jest częścią projektu budowlanego i musi zostać wykonany przez osobę uprawnioną. Zawiera informacje związane z umiejscowieniem budynku na działce oraz przestrzeni wokół niej.

Czym jest projekt zagospodarowania terenu?

Projekt zagospodarowania terenu tworzy projekt budowlany, który jest niezbędny do uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie prac inwestycyjnych. Projekt zagospodarowania terenu jest niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę. Pracownia architektoniczna Archi Bia przygotowuje kilka różnych wersji podczas tworzenia projektu, aby tylko jedna, która najbardziej odpowiada Inwestorowi, mogła zostać zrealizowana.

Rolą architekta jest znalezienie najlepszej lokalizacji dla przyszłej inwestycji, dlatego w pierwszej kolejności stara się przeanalizować wszelkiego rodzaju ograniczenia na wybranej działce, aby ukończyć projekt zgodny z wymaganiami obowiązującymi na danym terenie i szybko otrzymać pozwolenie na budowę.

Kiedy i dlaczego wykonuje się projekt zagospodarowania terenu?

Zanim otrzymamy pozwolenie na budowę, potrzebujemy projektu zagospodarowania terenu. Duże znaczenie ma lokalizacja nieruchomości, zjazdu z drogi wewnętrznej oraz pozostałych elementów, znajdujących się na danym terenie. Dokument jest równie ważny, jak projekt domu, gdyż dzięki temu opracowaniu wyznaczymy elementy na działce znajdujące się w bliskim sąsiedztwie budynku. Dobrze wykonany projekt zagospodarowania umożliwi odpowiednie wykorzystanie całego terenu inwestycji oraz określi możliwości przestrzenne naszej działki. Projekt zagospodarowania terenu określa granice działki inwestycyjnej, obrys, układ istniejących oraz innych obiektów w tracie budowy. Pozwala oznaczyć zjazdy na działkę, wejścia, liczbę kondygnacji, układ dróg wewnętrznych, chodników i miejsc parkingowych. Opracowanie przedstawia również ukształtowanie terenu, zieleni, układ sieci oraz doziemnych instalacji zewnętrznych z przyłączami do sieci zewnętrznych: gazowych, wodociągowych, cieplnych i kanalizacyjnych, w razie potrzeby układ przewodów telekomunikacyjnych.

Kiedy i dlaczego wykonuje się projekt zagospodarowania terenu?

Wróć